بانو زهرا راستی

شناسه نوشته : 9098

1392/10/15

تعداد بازدید : 3380

بانو زهرا راستی
خانم زهرا راستی دارای گواهینامه سطح 4(دکترای) حوزوی میباشند وهمچنین ایشان حد فاصل سالهای 71 تا 75 در کلاس های درس خارج اصول فقه آیت الله موسوی بجنوردی حضور داشته اند.
 خانم زهرا راستی دارای گواهینامه سطح 4(دکترای) حوزوی میباشند وهمچنین ایشان حد فاصل سالهای 71 تا 75 در کلاس های درس خارج اصول فقه آیت الله موسوی بجنوردی حضور داشته اند.
ایشان به عنوان استاد دانشگاه امام صادق - پردیس خواهران مشغول به فعالیت میباشند.
 
از سوابق تدریس ایشان میتوان به تدریس دروس : فقه -متون فقه - قواعد فقه - اصول فقه – فقه خانواده – منطق (2،3،4) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اشاره کرد.
 
ایشان به عنوان استاد راهنما، پایان نامه های دانشجویی زیادی را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی حوزه معاونت پژوهشی و و فناوری دانشگاه امام صادق (ع)-پردیس خواهران،نظارت کرده اند که از جمله میتوان به :
  • حقوق غیر مالی زوجین از دیدگاه مذاهب خمسه در مقطع کارشناسی ارشد
  • حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد
 
ایشان همچنین به تالیف کتب متعددی پرداخته اند که از آن جمله می توان به کتاب "انحلال نکاح به واسطه عیب" اشاره کرد.