بانو کبری پورعبد الله

شناسه نوشته : 9097

1392/10/15

تعداد بازدید : 2352

بانو کبری پورعبد الله
خانم کبری پورعبد الله دارای گواهینامه سطح 4(دکترای) حوزوی با نمره عالی در رشته فقه و اصول در سال 90 میباشند.
 خانم کبری پورعبد الله دارای گواهینامه سطح 4(دکترای) حوزوی با نمره عالی در رشته فقه و اصول در سال 90 میباشند.
 
ایشان به عنوان استاد دانشگاه امام صادق - پردیس خواهران مشغول به فعالیت میباشند.
 
از سوابق تدریس ایشان میتوان به تدریس دروس : فقه - متون فقه - فقه خانواده - اصول فقه - فقه خانواده (کودکان و نوجوانان) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اشاره کرد.
 
ایشان به عنوان استاد راهنمای پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی با دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی حوزه معاونت پژوهشی و و فناوری دانشگاه امام صادق (ع)-پردیس خواهران به تدوین پایان نامه های ذیل نظارت کرده اند :
1.      گستره احکام ثانوی در فقه
2.      جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در زمینه سازی حکومت مهدوی
3.      جایگاه و کارآمدی زنان در نهاد خانواده و با تکیه بر آموزه های دینی
4.      بررسی مناقشات اصولی قاعده قبح عقاب بلا بیان و کارکرد حقوقی آن
5.      ضرر به جسم
6.      حریم خصوصی و حمایت از آن در نظام حقوقی ایران
7.      تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
8.      مبانی جایگاه و مبانی تبلیغ در نظام حقوقی اسلام
9.      مهارت حل مسئله در سطوح مدیریت آموزشی
10.  میزان بکارگیری اصول تربیت اجتماعی از منظر اسلام در معلمین آموزش و پرورش