منابع علمي - عرفانی

شناسه نوشته : 8293

1392/07/07

تعداد بازدید : 2797

منابع علمي - عرفانی
 
 
 
فهرست منابع
موضوع:  عرفان
رديف
نام کتاب
نام نويسنده
نام مترجم
ناشر
 •  
آب آتش فروز : گزیده­ی حدیقه الحقیقه
رضا اشرف زاده
 
جامی
 •  
آتش عشق، گزیده ی اشعار عرفانی، ادبی
عبدالغفور فاضل بخشایشی
 
دفتر نشر نوید اسلام
 •  
آسان ترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس اوصاف الاشراف مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی
سید محمد رضا غیاثی کرمانی
 
حضور
 •  
آنسوی خرقه ها : رمزشناسی خرقه دریدن در سماع صوفیه
 
 
نشا درمانگر
 •  
آواز راز
رضا اسدپور زیر نظر علیرضا مختارپور ، اکبر ایرانی
 
اهل قلم
 •  
آوای پرندگان : برداشتی از منطق الطیر عطار نیشابوری
علی اصغر مظهری کرمانی
 
جانان، نشر نو
 •  
افسون نامه ( مکاشفه انسان پاک )
سیامک پناهی
 
کتاب ایرا نیان
 •  
آیات مثنوی
محمود درگاهی
 
امیر کبیر
 •  
اخلاق عارفان : اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی از آغاز تا اوایل قرن هفتم
مهین پناهی
 
روزنه
 •  
اخلاق و عرفان
رضا اکبریان
 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 •  
از راه تا راز (آغازینه های سلوک )
سید یحیی یثربی
 
دفتر نشر معارف
 •  
اسرارنامه
محمد بن ابراهیم عطار
 
صفی علیشاه
 •  
اسرارنامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری
سیدصادق گوهرین
 
زوار
 •  
اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن
محمد بن اسحاق صدرالدین قونوی
 
بوستان کتاب قم
 •  
افسانه سیمرغ
زهرا خانلری
 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 •  
الهی نامه، پندنامه، اسرارنامه
محمد بن ابراهیم عطار
 
موسسه فرهنگی اندیشه درگستر
 •  
امیر المومنین(ع) در شعر فقهاء حکما و عرفای نامی از فردوسی تا امام خمینی
علی دوانی
 
نشر رهنمون
 •  
اوصاف الاشراف فی سیر العارفین و سلوکهم
محمد بن محمد بن نصیر الدین طوسی
محمد خلیلی
موسسه بضعه المختار(ص) لاحیاء تراث اهل البیت (ع)
 •  
باغ بان الهی: با الهام از تمثیل باغبان
شباب ( پریا) حسامی ، امیر رضا الماسیان
 
نشر هدایت الهی
 •  
برگزیده آثار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری
زیرنظر: شورای بررسی کتاب قربانی
 
موسسه انتشارات قدیانی
 •  
برگزیده اشعار و شرح احوال و آثار شاه نعمت الله ولی
محمد حماصیان
 
خدمات فرهنگی کرمان
 •  
برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی
احمد بن احمد میبدی
 
سازمان مطالعه و تدیون کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
 •  
بسوی سیمرغ :» منظومه منطق الطیر الغیب ( تضمین اشعار دیوان حافظ )
نعمت الله قاضی
 
سکه
 •  
بوسه ای بر آستان لسان الغیب ( تضمین اشعار دیوان حافظ )
احمد مدرس زاده
 
فروغ آزادی
 •  
بیان السعاده فی مقامات العباده
سلطان محمد بن حیدر سلطان علیشاه
 
حقیقت
 •  
پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی با نگاهی به پنج تفسیر مهم عرفانی از قرن چهارم تا پایان قرن هشتم
محسن قاسم پور
 
ثمین نوین تهران
 •  
پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا
جلال ستاری
 
نشر مرکز
 •  
پیامبر و دیوانه
جبران خلیل جبران
مجید شریف
جامی
 •  
پیدایش عشق : شرح مونس العشاق شیخ اشراق
اسماعیل منصوری لاریجانی
 
آیه
 •  
پیر طریقت گفت : سخنان خواجه عبدالله انصاری
بهروز ثروتیان
 
امیر کبیر
 •  
پیشگوئیهای شاه نعمت الله ولی
محسن سعیدی
 
خدمات فرهنگی کرمان
 •  
تجلی ( در جلوه گر شدن انوار الهی )
کریم محمود حقیقی
 
فلاح
 •  
تجلی : در آراستن دل به صفات حمیده
کریم محمد حقیقی
 
فلاح
 •  
تخلی : در آداب و منازل توبه
کریم محمود حقیقی
 
فلاح
 •  
ترجمان الاشواق
محمدبن علی ابن عربی
گل بابا سعیدی ، رینوالدالیز نیکلسون
انتشارات کردستان
 •  
ترجمه فتوح الغیب
عبدالقادر بن ابی صالح عبدالقادر جیلانی
احمد حواری نسب
کردستان
 •  
ترجمه ی فارسی تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العباده
سلطان محمد بن حیدر سلطان علیشاه
محمد آقا رضاخانی ، حشمت الله ریاضی
سرالاسرار
 •  
تصوف و ادبیات تصوف
یوگنی ادوار دوویچ برتلس
سیرویس ایزدی
امیر کبیر
 •  
تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تاویل کتاب الله العزیز المحکم
حیدربن علی آملی
 
نور علی نور
 •  
جلاء الخاطر
کردستان
احمد حواری نسب
عبدالقادر گیلانی
 •  
چه باید کرد
محمد اقبال لاهوری
محمد بقائی
فردوس
 •  
چهل نامه عرفانی : مجموعه رهنمودهای اخلاقی و دستورالعملهای عرفانی
یاور امیری
 
تشیع
 •  
حدیث آرزومندی : حکایت طوطی و بلبل سخنان کوتاه اشعار عرفانی –به ضمیمه اصطلاحات عرفا
عبدالاحد ساعی امند
 
عبدالاحد ساعی امند
 •  
حدیث بی کم و بیشی ( شرح گلشن راز شیخ محمود شبستانی )
محمد کاظم محمدی
 
پارسایان
 •  
حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه (فخری نامه)
مجدود بن آدم سنایی
 
مرکز نشر دانشگاهی
 •  
حکایات عرفانی
علیرضا صفایی
 
معراج قلم
 •  
حکایت پارسایان : 110 حکایت عرفانی
رضا بابایی
 
هستی نما
 •  
حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری با تحقیقی درباره داستان و شرح ابیات آن
رضا اشرف زاده
 
اساطیر
 •  
حکمت ها و اندرزها
جبران خلیل جبران
محسن نیک بخت
ندای فرهنگ
 •  
حمد ربانی : تفسیر عرفانی سوره حمد
محمدرضا ربانی
 
مطبوعاتی دینی
 •  
خانقاه: مثنوی عرفانی و اخلاقی به پیروی از بوستان سعدی
علی فقیر اصطهباناتی
 
مرکز نشر میرات مکتوب، میراث مکتوب
 •  
خلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی
احمد بن احمد میبدی
 
اقبال
 •  
خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی : با شرح ابیات
مجدود بن آدم سنایی
 
زوار
 •  
خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی : با شرح ابیات
مجدود بن آدم سنایی
 
زوار
 •  
خلاصه منطق الطیر
محمد بن ابراهیم عطار
 
خلاصه منطق الطیر
 •  
خواجه عبدالله انصاری از نخستین مشایخ صوفی
عبدالغفور روان فرهادی
مجدالدین کیوانی
نشر مرکز
 •  
داستان های عارفانه در آثار علامه آیه الله حسن زاده آملی شامل 276 داستان
عباس عزیزی
 
صلاه
 •  
در باغ روشنایی گزیده حدیقه الحقیقه
احمد مهدوی دامغانی
 
سخن
 •  
در پرده عرفان
عزیز الله شکرریز کاشانی
 
عزیز الله شکرریز کاشانی
 •  
دقایق الطریق
احمد رومی
 
روزنه
 •  
دیوان اسرار : کلیات اشعار فارسی حاج ملاهادی سبزواری
حسن امین
 
بعثت
 •  
دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی
لوئی ماسینیون
قاسم میر آخوندی ، حیدر شجاعی
قصیده
 •  
راز عرفان : پاسخ های تازه پرسش های میر حسینی هروی از شیخ محمود شبستری
رضا رضایت
 
رسپیتا
 •  
رساله لب الباب در سیر و سلوک اولی الالباب
سید محمد حسین حسینی طهرانی
 
علامه طباطبایی
 •  
رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی : تحلیلی از داستان های عرفانی ، فلسفی ابن سینا و سهروردی
تقی پورنامداریان
 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 •  
زبده الاسرار
محمد حسن بن محمد باقر صفی علیشاه
 
صفی علیشاه
 •  
زنده بیدار ( حی بن یقظان )
محمد بن عبدالملک ابن طفیل
محمد حسن فروزانفر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 •  
زهره الریاض و نزهه المرتاض
سید احمد بن موسی ابن طاووس
 
نشر قطره
 •  
سایه سیمرغ : داستان های منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری
احمد اقتداری
 
نشر قطره
 •  
سر دلبران : داستان های کوتاه و آموزنده عرفانی
احمد دادجویی
 
نشر سفینه
 •  
سلک السلوک
ضیاء الدین نخشبی
 
زوار
 •  
سه گوهر تابناک از دریای پر فیض کلام الهی : ترجمه و شرح آیه الکرسی، آیات خواتیم سوره بقره ، ...
سلطانحسین تابنده
 
حقیقت
 •  
سیر العباد الی المعاد
مریم السادات رنجبر
 
مانی
 •  
سیری در رساله الطیرها و منطق الطیرهای فیلسوفان و عارفان
قدرت الله خیاطیان
 
دانشگاه سمنان
 •  
شذرات المعارف
محمد علی شاه آبادی
 
ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت
 •  
شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی
داود صمدی آملی
 
نبوغ
 •  
شرح گلشن راز ( مفاتیح الاعجاز )
محمد بن یحیی لاهیجی
 
علم
 •  
عرفان الحق : همراه با رسائل اسرار المعارف –میزان المعرفه
محمد حسن محمد باقر صفی علیشاه
 
صفی علیشاه
 •  
عرفانیات ( مجوعه مقالات عرفانی )
علیرضا ذکاوتی قره گزلو
 
حقیقت
 •  
عمر خیام نیشابوری: حکیم و شاعر
علیرضا ذکاوتی قره گزلو
 
طرح نو
 •  
فتح الربانی
عبدالقادرین ابی صالح عبدالقادر گیلانی
 
احسان
 •  
فی حقیقه العشق، یا، مونس العشاق
یحیی بن حبش سهروردی
 
مولی
 •  
قصه های شیخ اشراق
یحیی بن حبش سهروردی
 
نشر مرکز
 •  
کاش آن ... سخنانی در خودشناسی، خودسازی و عرفان
حسین الماسیان
 
پیک نور
 •  
کتاب گنجینه الاسرار و قصائد
نور الله بن عبدالله عمان سامانی
 
مولانا
 •  
کشف الاسرار و عده الابرا: معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری : تفسیر سوره آل عمراه و سوره النساء
احمدبن احمد میبدی
 
امیر کبیر
 •  
کشکول: مجموعه ای از پند و تجربه و تصویر زندگی و عرفان
عباس طراح
 
فرآهنگ
 •  
کنز الانوار فی کشف الاسرار قرن و عرفان
احمد بن امد میبدی
 
الهادی
 •  
کیمیا: دفتری در ادبیات و هنر و عرفان
 
 
روزنه
 •  
گزیده حدیقه الحقیقه
مجدودبن آدم سنایی
 
اساطیر
 •  
گزیده لیلی و  مجنون از پنج گنج نظامی گنجوی
عبدالمحمد آیتی
 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 •  
گفتار پیر طریقت خواجه عبدالله انصاری شامل : سخنان، مخاطبان، مواعظ، مقامات، رباعیات و مناجات
عبدالله محمد بن انصاری
 
اقبال
 •  
گلراز حقیقت ( بازنویسی کتاب حدیثه الحقیقه و شریعه الطریقه اثر حکیم سنایی غزنوی)
 
 
اهل قلم
 •  
گزیده منطق الطیر عطار
سیروس شمیسا
 
قطره
 •  
گنجینه اسرار
نورالله بن عبدالله عمان سامانی
 
ذکر، کتابهای قاصدک
 •  
لطایفی از قرآن کریم: برگزیده از کشف الاسرار و عده الابرار
احمد بن احمد میبدی
 
شرکت به نشر
 •  
متون عرفانی فارسی ( 1،2،3)
غلامعلی آریا
 
مشیانه
 •  
مثلث عشق: در احوال، افکار و آثار مولوی، سعدی و حافظ
عباس کی منش
 
شبلی
 •  
مجموعه آثار حلاج: طواسین، کتاب روایت، تفسیر قرآن، کتاب کلمات، تجربیات عرفانی و اشعار
 
قاسم میرآخوری
یادآوران
 •  
مختارنامه
محمدبن ابراهیم عطار
 
موسسه فرهنگی اندیشه درگستر
 •  
مروری بر موش و گربه عبید زاکانی و شیخ بهایی
اسدالله اصغری ، علی کاووسی
 
تبلور
 •  
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه
محمد بن علی عزالدین کاشانی
 
زوار
 •  
مکتوب
پائولو کوئیلو
وحید بهلول
پیکان
 •  
منطق الطیر
محمد بن ابراهیم عطار
 
سوره مهر
 •  
منطق الطیر: هفت شهر عشق
محمدبن ابراهیم عطار
 
پیک فرهنگ
 •  
منطق و عرفان: مجموعه چهارده سخنرانی
غلامرضا یاسی پور
 
حسینیه ارشاد
 •  
منظومه گلشن راز
محمودبن عبدالکریم شبستری
 
نشر گیتی
 •  
نردبان آسمان: جستاری در قرآن و عرفان
عبدالوهاب شاهرودی
 
قلم
 •  
نکات عرفانی قرآن
ذبیح مطهری خواه
 
انصاری
 •  
نواخوان بزم صاحبدلان: گزیده کشف الاسرار و عده الابرار
احمدبن احمد میبدی
 
جامی
 •  
وجوه قرآن در تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار نوشته ابوالفضل رشیدالدین میبدی
نجف جوکار
 
دانشگاه شیراز
 •  
هستی شناسی حافظ: کاوشی در بنیادهای اندیشه ی او
داریوش آشوری
 
نشر مرکز
 •  
همراه با عارفان، عیاران و جوانمردان
محمد حکیمی
 
حریر
 •  
متون عارفانی فارسی: گزیده هایی از کشف المحجوب هجویری، رسالات و مناجات خواجه عبدالله انصاری ، ...
محمدحسن حائری
 
نشر مرکز، کتاب ماد
 •  
متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان العساده فی مقامات العباده
سلطان محمد گنابادی
محمد آقارضاخانی، حشمت الله ریاضی
محسن
 •  
گزیده اشعار حدیقه سنایی غزنوی
مجدود بن آدم  سنایی
 
امیر کبیر
 •  
کویر کیمیا: سفری به جهان بین الطلوعین
کریم زرگر
 
روزنه
 •  
فانوس هدایت
 
 
اهل قلم
 •  
عرفان و سینمای امروز
علیرضا رزازی فر
 
اسرار دانش
 •  
طعم وقت: تلخیص و بازنویسی کتاب اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید اثر محمد بن منور میهنی...
 
 
اهل قلم
 •  
زبان فرشتگان : شرحی بر پیامبر
جبران خلل جبران
مسیحا برزگر
نگارستان کتاب
 •  
رباب نامه
محمدبن محمد سلطان ولد
 
دانشگاه تهران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل
 •  
در محضر امام صادق (ع)
زین العابدین باکوئی مازندرانی
 
کمال الملک
 •  
خواب و بیدار
آزیتا آرتا
 
شباویز
 •  
پیامبر
جبران خلیل جبران
حسین الهی قمشه ای
روزنه