بایسته‌ها و موضوعات پژوهشی

شناسه نوشته : 12058

1393/07/05

تعداد بازدید : 4679

بایسته‌ها و موضوعات پژوهشی
موضوعات کلامی ـ فلسفی:
الف) کلیات:
ـ ضرورت نگرش کلامی ـ فلسفی به مسئله منجی‌گرایی؛
ـ منبع‌شناسی مباحث منجی‌گرایی؛
ـ روش‌شناسی فلسفی ـ کلامی بحث منجی‌گرایی.
ب) وجود منجی:
ـ ضرورت بحث از وجود منجی؛
ـ ضرورت وجود منجی؛
ـ مبانی فلسفی ـ کلامی اثبات منجی‌گرایی اسلامی.
ج) مهدی‌شناسی در اندیشه اسلامی:
ـ مهدویت شخصی؛
ـ مهدویت نوعی؛
ـ مهدویت در اندیشه حکمای اسلامی؛
ـ ارتباط مهدویت و توحید؛
ـ ارتباط مهدویت و نبوت؛
ـ مبانی مهدی‌شناسی در اندیشه اسلامی؛
ـ نقش اندیشه مهدویت در ایجاد نحله‌های کلامی؛
ـ زمینه‌های لغزش در اندیشه مهدویت (اتکا به منابع غیرموثق، عوام‌زدگی، تحریف، ادعای کذب و...) (آسیب‌شناسی مهدویت)
د) شخص‌شناسی امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف):
ـ اثبات ولادت امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ نسب‌شناسی امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ ویژگی‌های جسمانی امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ استمرار حیات دنیوی حضرت و نقض ادله منکران؛
ـ بررسی طول عمر حضرت ( از منظر علمی و تاریخی)؛
ـ پی‌آمدهای باور داشتن به وجود امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ اثبات و فلسفه وجود عنصری امام عصر(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ اثبات ضرورت وجود امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) (از راه فطرت، از راه عقل، از طریق علمی، از راه شهود و عرفان و از راه آیات و روایات).
هـ) امامت:
ـ ادله عقلی و نقلی اثبات امامت امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) (قاعده لطف، برهان امکان اشرف، برهان عنایت، برهان غایت، برهان فطرت، مظهر جامع، واسطه فیض، نیاز بشر به امام، و ادله نقلی بر امامت امام مهدی)؛
ـ بررسی مسئله امامت و کودکی؛
ـ بررسی مسئله علم امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ بررسی مسئله عصمت امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ بررسی انحصار امام در دوازده.
و) غیبت:
ـ اثبات غیبت امام زمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ تحلیل مفهوم غیبت؛
ـ فلسفه غیبت صغرا و بررسی علت استمرار نداشتن آن؛
ـ فلسفه غیبت کبرا؛
ـ امامت و غیبت؛
ـ غیبت امام و بداء؛
ـ نامعلوم بودن مکان و محل زندگی حضرت در عصر غیبت؛
ـ بررسی ازدواج حضرت در عصر غیبت؛
ـ مبانی کلامی ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت؛
ـ نقد و بررسی دلائل مخالفان قیام در عصر غیبت؛
ـ فلسفه رجوع به فقها در عصر غیبت؛
ـ انتظارات امام از مردم در عصر غیبت.
ز) فواید امام غایب:
ـ نقش امام غایب در عرصه تکوین؛
ـ نقش امام غایب در عرصه تشریع؛
ـ آثار و برکات اعتقاد به امام غایب؛
ـ چگونگی رابطه مردم با حضرت در زمان غیبت (بررسی امکان ملاقات)؛
ـ زعامت و رهبری در عصر غیبت (مرجعیت دینی عالمان و فقها در عصر غیبت کبرا و ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت).
ح) انتظار:
ـ مفهوم‌شناسی انتظار (تفکیک انتظار مثبت و سازنده از انتظار منفی و مخرب)؛
ـ بایسته‌های انتظار؛
ـ شرایط انتظار؛
ـ آسیب‌شناسی انتظار (بررسی شبهات مطرح در باب مهدویت و انتظار ظهور).
ط) نشانه‌ها و وقایع ظهور:
ـ تحلیل عقلانی علائم ظهور (علایم حتمی و غیرحتمی)؛
ـ تفاوت‌های علائم و شرایط ظهور؛
ـ بداء و ظهور؛
ـ فلسفه ظهور امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ نقش مردم در تحقق ظهور؛
ـ سنت‌های الهی در مورد ظهور؛
ـ تحلیل ظهور بر مبنای فلسفه تاریخ؛
ـ بررسی مسئله آگاهی امام از زمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور؛
ـ بررسی اختیاری یا جبری بودن ظهور امام(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ رابطه ظهور و قیامت؛
ـ بررسی امدادهای غیبی و اعجاز در ظهور؛
ـ بررسی موانع ظهور و راه‌کارهای دفع موانع؛
ـ عوامل تعجیل و تأخیر در ظهور؛
ـ بررسی تعیین زمان ظهور.
ی) عصر ظهور:
ـ نقش امدادهای غیبی در پیروزی حضرت بعد از ظهور؛
ـ فلسفه حکومت جهانی حضرت در عصر ظهور؛
ـ شاخص‌های حکومت عدل جهانی مهدوی (رشد و تکامل عقلانیت و خرد جمعی، گسترش عدل و قسط در عصر ظهور، فراگیر بودن حکومت عدل مهدوی، رشد علم و تکنولوژی در عصر پس از ظهور، گسترش رفاه مادی، امنیت و صلح جهانی در عصر ظهور و حاکمیت انحصاری اسلام در عصر ظهور)؛
ـ تعامل حضرت با ادیان و مکاتب در عصر بعد از ظهور؛
ـ تحلیل و بررسی تجدید دین در عصر ظهور؛
ـ جایگاه مردم در حکومت جهانی مهدوی؛
ـ حدود و قلمروهای آزادی در حکومت جهانی مهدوی؛
ـ مدت حکومت حضرت در عصر ظهور؛
ـ دین آینده و آینده دینی؛
ـ نقد اندیشه تحقق ظلم جهانی برای عدالت جهانی؛
ـ بررسی مسئله عدالت از دیدگاه متفکران غربی؛
ـ تحلیل ساختار اخلاقی جامعه مهدوی؛
ـ وضعیت گناه و تکلیف در عصر ظهور؛
ـ جایگاه و تکامل انسان در عصر ظهور.
ک) رجعت:
ـ فلسفه رجعت در عصر ظهور؛
ـ امکان رجعت؛
ـ دلایل اثبات رجعت؛
ـ ویژگی‌های رجعت؛
ـ اختیاری و یا اجباری بودن رجعت؛
ـ رجعت ائمه(علیهم السلام)؛
ـ رابطه رجعت و قیامت.
ل) موضوعات جديد كلام:
ـ مبانی كلام جديد و مهدويت؛
ـ انتظار بشر از دين در عصر ظهور؛
ـ سازگاری مهدویت و خاتمیت؛
ـ رابطه عقل و وحي در عصر ظهور؛
ـ اومانیسم و اندیشه مهدویت؛
ـ مدرنیسم و اندیشه مهدويت؛
ـ مبانی دموكراسي و اندیشه مهدویت؛
ـ هرمنوتيك و مهدويت؛
ـ تفاوت مدينه فاضله اسلامي با ديگر مدينه‌هاي فاضله (در بحث فرجام‌شناسی آمده است)؛
ـ تجربه ديني و تشرفات؛
ـ آسيب‌شناسي اعتقادي مهدويت؛
ـ عقلانيت در جهان مدرن و عقل‌مداري در عصر ظهور؛
ـ حكومت مصلح و سكولاريسم؛
ـ حكومت مصلح و تساهل و تسامح؛
ـ اعجاز و نقش آن در ظهور؛
ـ جهان امروز و پيش‌گويي‌هاي آخرالزمان؛
ـ دين‌داري در عصر ظهور؛
ـ برخورد حكومت حضرت با رفدنيسم؛
ـ معرفت‌شناسي مهدويت؛
ـ جامعه مهدوي و ليبراليسم؛
ـ تجربه ديني و امامت؛
ـ زبان دين و اندیشه مهدویت؛
ـ معنای زندگی در اندیشه مهدویت؛
ـ جایگاه انسان در اندیشه مهدویت؛
ـ بحران معنا و منجي‌گرايي؛
ـ قرائت‌هاي گوناگون از امام مهدي(علیه السلام) در عصر غيبت؛
ـ امتیازات منجی‌گرایی شیعه امامیه؛
ـ دکترین مهدویت؛
ـ خاست‌گاه دين و مهدويت؛
ـ رستاخيز مردگان در زمان ظهور. (مربوط به کلام قدیم و بحث رجعت)؛
ـ كثرت‌گرايي و مهدويت؛
ـ تحول‌پذيری آموزه‌های مهدويت؛
ـ كاركردهاي اندیشه مهدويت؛
ـ اندیشه مهدویت از نظر مستشرقان؛
ـ موعودگرایی از منظر ایمان و باورشناسی؛
ـ ايمان و ایمان‌گرایی و اندیشه مهدویت؛
ـ گوهر ديني و اندیشه مهدويت؛
ـ راه‌کارهای دفاع عقلاني از مهدويت؛
ـ بحران معنویت و اندیشه مهدویت؛
ـ اندیشه مهدویت و فلسفه اخلاقی؛
ـ اندیشه مهدویت و مکاتب فلسفی؛
ـ اندیشه مهدویت و پوزیتویسم؛
ـ مفهوم علم در مهدویت و فلسفه علم غرب؛
ـ اندیشه مهدویت و اگزیستانسیالیسم؛
ـ ثوابت و متغیرات و اندیشه مهدویت؛
ـ قلمرو دین در اندیشه مهدویت؛
ـ «منطقةالفراغ» در اندیشه مهدویت؛
ـ اندیشه مهدویت و ایدئولوژیک کردن دین؛
ـ رابطه علم و دین و اندیشه مهدویت؛
ـ رابطه دین و دنیا و اندیشه مهدویت.
م) فرجام‌شناسی و آینده پژوهی:
ـ فرجام‌گرایی در میان مکاتب غربی (هگل و جامعه پروسی، مارکس و جامعه بی‌طبقه، نیچه و بازگشت جاودانه، اشینگر و بازگشت تمدن‌ها، پوپر و جامعه باز و دشمنانش، هانتینگتون و برخورد تمدن‌ها، فرانسیس فوکویاما و پایان تاریخ، آلن دوبناوا و بازگشت تاریخ، ژان بودریار و توهم تاریخ و تافلر و موج سوم)؛
ـ بررسی نظریات فلسفه تاریخ (بررسی نظریات ادواری فلسفه تاریخ (ابن خلدون، اشپینگرا، توین بی)، بررسی نظریات تکاملی (کانت، هگل، مارکس) و بررسی نظریات تصادف)؛
ـ مدینه‌های فاضله فیلسوفان (افلاطون، تامس مور، فرانسیس بیکن، آگوستین و فارابی)و مقایسه آنها با اندیشه مهدویت؛
ـ بررسی قیام و انقلاب امام مهدی از منظر فلسفه تاریخ
2. موضوعات عرفان:
ـ علائم و نشانه‌هاي آخرالزمان در عرفان اسلامي؛
ـ جايگاه عيسي(علیه السلام) در عرفان اسلامي؛
ـ مصداق‌يابي مهدويت در شهود عرفاني؛
ـ بررسي آيات عرفاني در مورد امام مهدي.؛
ـ بررسي روايات عرفاني در مورد امام مهدي(علیه السلام)؛
ـ مهدويت در فرق صوفيه؛
ـ مدعيان مهدويت در فرق صوفيه؛
ـ مهدي‌باوري در عرفان اسلامي؛
ـ رابطه امامت و ولايت در عرفان اسلامي؛
ـ مميزات انديشه عرفاني شيعي درباره مهدويت؛
ـ پايان جهان و نظريه ولايت عرفاني؛
ـ آينده تاريخ از ديدگاه عرفان؛
ـ مهدويت در آثار عرفا (مثلاً‌ جامع الاسرار، و منبع الانوار)؛
ـ آينده روشن ره‌يافت نظريه ولايت عرفاني؛
ـ جايگاه امام مهدي(علیه السلام) در عرفان عملي؛
ـ جايگاه امام مهدي(علیه السلام) در عرفان نظري؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان حافظغ
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان مولوي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان غزالي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان عطار؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان آقا محمدرضا الهي قمشه‌اي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان سيد حيدر آمليـ
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان علامه طباطبايي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان امام خميني؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان سعدالدين فرغاني؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان ابن فارض؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان حسن‌زاده آملي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان جلال‌الدين آشتياني؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان صدرالدين قونوي؛
ـ فوائد و آثار و خواص انسان كامل (مهدي(علیه السلام))؛
ـ راه رسيدن به مقام انسان كامل؛
ـ جامعيت انسان كامل؛
ـ تداوم انسان كامل در وجود عنصري ولي‌الله الاعظم(علیه السلام)؛
ـ رابطه امامت و انسان كامل در عرفان اسلامي؛
ـ ولايت باطني انسان كامل(مهدي(علیه السلام))؛
ـ خلافت انسان كامل (مهدي(علیه السلام))؛
ـ حقيقت و ماهيت انسان كامل؛
ـ انسان كامل در اديان ديگر؛
ـ سيماي انسان كامل در عرفان؛
ـ ظهور عين ثابت انسان كامل توسط اسم اعظم؛
ـ خلافت عين ثابت انسان كامل؛
ـ ظهور اعيان ثابت توسط عين ثابت انسان كامل؛
ـ عين ثابت انسان كامل نخستين ظهور در نشئه اعيان ثابت؛
ـ اسم اعظم ربّ انسان كامل؛
ـ انسان كامل در قوس نزول؛
ـ اثبات ضرورت وجود انسان كامل؛
ـ انسان كامل از ديدگاه آيات؛
ـ انسان كامل از ديدگاه روايات؛
ـ انسان كامل از ديدگاه امام خميني؛
ـ انسان كامل از ديدگاه ابن عربي؛
ـ انسان كامل از ديدگاه سيد حيدر آملي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان قيصري؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان جيلي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان بهاءالديني؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان جامي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان ابن تركه؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان ابن فناري؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان ملاصدرا؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان قاضي سعيد قمي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان سيدعلي آقا قاضي طباطبايي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان ميرزا محمد‌علي شاه‌آبادي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در عرفان فيض كاشاني؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در اصطلاحات عرفاني؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) در ادعيه عرفاني؛
ـ ابعاد عرفاني ادعيه امام عصر(علیه السلام) (مثلاً ابعاد عرفاني دعاي عهد)؛
ـ آثار عرفاني در مورد مهدويت؛
ـ مهدي(علیه السلام) مظهر تامّ انسان كامل در آخرالزمان؛
ـ مهدي(علیه السلام) باطن حقيقت محمديّه؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) و ختم ولايت در عرفان اسلامي؛
ـ مهدي(علیه السلام)، قطب عالم امكان؛
ـ مهدي(علیه السلام)، خليفةالله؛
ـ مهدي(علیه السلام)، اسم اعظم الهي؛
ـ مهدي(علیه السلام)، مصداق حقيقت محمديّه؛
ـ مهدي(علیه السلام)، جامع تمام عوالم؛
ـ مهدي(علیه السلام)، آيينه تمام‌نماي حق و آيت كبراي الهي؛
ـ مهدي(علیه السلام)، هدف آفرينش؛
ـ مهدي(علیه السلام)، عقل مستفاد؛
ـ مهدي(علیه السلام)، بريّةالله؛
ـ مهدي(علیه السلام)، محل مشيّت الهي؛
ـ مهدي(علیه السلام)، معدن كلمات الله؛
ـ مهدي(علیه السلام)، مؤيّد به روح و روح‌القدس؛
ـ مهدي(علیه السلام)، غايت حركت وجوديه و ايجاديه؛
ـ مهدي(علیه السلام)، صاحب مرتبه قلب؛
ـ مقامات امام مهدي(علیه السلام) در عرفان؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) تجلي اسمای الهي؛
ـ انسان آرماني (كامل) در ادبيات عرفاني؛
ـ انسان كامل در قرآن؛
ـ انسان كامل در عرفان؛
ـ انسان كامل در نهج‌البلاغه؛
ـ انسان كامل در قوس صعود؛
ـ معيّت قيومي عين ثابت انسان كامل با اعيان ديگر؛
ـ جايگاه انسان كامل (امام مهدي(علیه السلام)) در نظام هستي؛
ـ امام مهدي(علیه السلام)، ولي‌الله؛
ـ امام مهدي(علیه السلام)، امام؛
ـ امام مهدي(علیه السلام) و كمال الانقطاع؛
ـ انسان كامل و مقام ربوبيت؛
ـ انسان كامل و عبوديت؛
ـ هم‌آهنگي وجودي انسان كامل (مهدي(علیه السلام)) با حقيقت قرآن كريم؛
ـ سريان انسان كامل در مراتب هستي؛
ـ انسان كامل (مهدي(علیه السلام)) واسطه فيض.
بایسته‌های پژوهشی
1. كليات درباره امامت:
الف) اهميت و ضرورت بحث از امامت؛
ب) روش‌شناسي بحث.
2.
مفهوم امامت (معناشناسي امام و امامت)
الف) معنايی:
ـ معنای لغوی (در لغت عرب، در لسان قرآن و در اصطلاح متكلمان)؛
ـ معنای اصطلاحي (در اصطلاح متكلمان (اماميه، معتزله و اشاعره)، سلفيه و نو اعتزاليان)؛
ب) نسبت امام با خلافت و امام با خليفه؛
ج) نسبت امام با ولايت و امام با ولي؛
د) نسبت امام با نبوت و امام با رسول و نبي.
3.
جايگاه امام:
الف) در نزد شيعیان:
ـ اماميه («رابطه امام با توحيد» و «امامت استمرار نبوت»).
ـ زيديه؛
ـ اسماعیليه.
ب) اهل سنت.
4.
وجود امام:
الف) ضرورت وجود امام در نظام تكوين:
ـ براي ثبات و تداوم آفرينش (ادله عقلي و نقلي)؛
ـ براي به تكامل رساندن جامعه (ادله عقلي و نقلي).
ب) ضرورت وجود امام در نظام تشريع:
ـ ادله عقلي و نقلي براي حفظ دين (تبيين ابعاد مختلف دين، آموزش دين به پيروان و مبارزه با بدعت‌ها و تحريف‌ها)؛
ـ براي رهبري نظام سياسي ـ اجتماعي به هدف برقراري و اجرای احكام الهي در جامعه (ادله عقلي و نقلي)
5.
شرايط امام:
الف) عصمت؛
ـ مفهوم عصمت؛
ـ ضرورت عصمت (ادله عقلي و نقلي)؛
ـ منشأ عصمت (موهبي يا اكتسابي بودن آن، عصمت و اختيار، و عصمت و علم).
ب) علم:
ـ كيفيت علم امام (حضوري، حصولي، لدنّي، اكتسابي و تمايز علم امام از افراد ديگر)؛
ـ قلمرو علم امام (شناخت دين، تدبير امور فردي و اجتماعي و حقايق عالم (گذشته، حال و آينده))؛
ـ احكام علم امام (حجّيت براي امام و حجّيت براي ديگران)؛
ـ علم امام پيش از امامت و پس از‌ آن.
ج) افضليت:
ـ ابعاد افضليت (در علم، در اقوال و آرا و در عمل)؛
ـ ضرورت افضليت (ادله عقلي و نقلي).
د) منصوب بودن امام از جانب پيامبر يا خود:
ـ نظريه اهل سنت (معتزله، اشاعره، سلفيه و اهل حديث و ماتريديه)؛
ـ نظريه شيعه (زيديه، اسماعيليه و اماميه).
هـ) ولايت:
ـ ولايت تكويني (اين بحث به تفصيل بايد در بخش عرفان بررسي شود)؛
ـ ولايت تشريعی ( تدوين و تفسير معارف ديني و تبيين و تفريع احكام)؛
ـ ولايت تدبيري.
6.
حقوق متقابل امام و امت:
الف) حق امام بر امت:
ـ معرفت امام؛
ـ حب امام؛
ـ اطاعت امام.
ب) حق امت بر امام:
ـ تعليم امت و تربيت نفوس؛
ـ اجراي عدالت بين مردم؛
ـ دفاع از حقوق مظلومان.
7.
امامت خاصه:
الف) اثبات امامت امام علي(علیه السلام) (عقلی و نقلی)
ـ كتاب (ولايت، اكمال دين، تبليغ و...)؛
ـ سنت قولي: (حديث يوم‌الدار (يوم‌الانذار)، حديث غدير، منزلت، ثقلين و ...) و سيره عملي.
ب) نفي اهليت امامت غير امام علي(علیه السلام)؛
ج) اثبات امامت ديگر معصومان(علیهم السلام)؛
د) انحصار امامان(علیهم السلام) به عدد دوازده نفر؛
هـ) سرّ تعيّن امامت در امامان(علیهم السلام)؛
و) ويژگي‌هاي اختصاصي هر يك از امامان(علیهم السلام)؛
ز) پاسخ به شبهات.
8.
کلیات درباره مهدویت:
الف) ضرورت وجود منجي؛
ب) ضرورت بحث از وجود منجي و شناخت آن؛
ج) ريشه‌هاي انديشه منجي‌گرايی:
ـ در اديان و مكاتب ديگر؛
ـ در اسلام؛
ـ جايگاه اعتقاد به وجود منجي از نظر اماميه.
9.
شناخت‌شناسي معرفت حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف):
الف) ضرورت شناخت.
ب) روش‌هاي شناخت:
ـ عقلي؛
ـ شهودي ـ عرفاني؛
ـ نقلي.
ج) منابع شناخت:
ـ عقل؛
ـ شهود (دل)؛
ـ كتاب و سنت.
د) آثار شناخت:
ـ فردي (روحي)؛
ـ اجتماعي.
هـ) رابطه شناخت حضرت مهدي با توحيد و نبوت.
10.
هستي‌شناسی حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف):
الف) مهديِ نوعي يا شخصي؛
ب) ضرورت وجود حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف):
ـ منجي معهود؛
ـ امام و ولي مطلق (حجت خدا) و واساطه فيض.
ج) ديدگاه منكران ضرورت وجود حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
د) ولادت حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف):
ـ اثبات ولادت؛
ـ نسب‌شناسي؛
ـ اعجاز ولادت حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ ادله منكران ولادت حضرت و نقض آنها؛
ـ استمرار حيات دنيوي حضرت و نقض ادله منكران؛
ـ شبهات.
هـ) کلیات درباره غيبت حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ معناي غيبت در لغت و اصطلاح عام و خاص؛
ـ ادله عقلي (اثبات غيبت به دليل ضرورت وجود) و نقلي بر اثبات غيبت امام زمان(علیه السلام)؛
ـ انواع غيبت و چگونگي آن (غیبت نبی و امام، غیبت صغرا . کبرا)
ـ نسبت نبوت و امامت با غيبت؛
ـ علل غيبت؛
ـ حكمت غيبت؛
ـ آثار غيبت در زندگي مردم؛
ـ تمهيدات انبیا و امامان برای غيبت؛
و) غيبت صغرا
ـ فلسفه غيبت صغرا؛
ـ فواید وجودي حضرت مهدي(علیه السلام) در غيبت صغرا؛
ـ وظايف متقابل امام و امت در غيبت صغرا؛
ـ نيابت خاص (لزوم، نواب خاص، وظايف و مدعيان نيابت).
ـ اوضاع فكري و فرهنگي شيعيان در غيبت صغرا.
ز) غيبت كبرا:
ـ تفاوت‌هاي غيبت كبرا با غيبت صغرا؛
ـ فلسفه غيبت كبرا؛
ـ فوايد امام غايب؛
ـ ارتباط با امام زمان(علیه السلام) در غيبت كبرا؛
ـ رهبري و مرجعيت ديني در غيبت كبرا.
ح) انتظار
ـ مفهوم انتظار؛
ـ پيشينه انتظار ؛
ـ انواع انتظار (مثبت و منفی)؛
ـ فضیلت انتظار؛
ـ فایده‌های انتظار؛
ـ انتظارستیزی؛
ـ وظايف منتظران.
ط) نشانه‌ها و زمينه‌هاي ظهور و تحليل آن؛
ي) وقايع ظهور و تحلیل آن:
ـ بداء و ظهور؛
ـ موانع ظهور؛
ـ تحليل ظهور بر مبناي فلسفه تاريخ؛
ـ جهاني شدن و ظهور حضرت مهدي(علیه السلام)؛
ـ زمان ظهور؛
ـ مکان ظهور؛
ـ یاران و بیعت؛
ـ رجعت (مبانی، امکان عقلی و وقوعی (یا پیشینه) رجعت، اختیاری بودن رجعت، گروه‌های رجعت‌کننده، تکلیف رجعت‌کنندگان، مجازات یا انتقام بودن رجعت‌کنندگان در حال عذاب و تناسب رجعت با خاتم‌الاوصیا بودن حضرت مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف))؛
ـ نازل شدن حضرت عیسی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ امدادهای غیبی.
ک) عصر ظهور
ـ تشکیل حکومت جهانی (فلسفه، امکان، اهداف، ویژگی‌های آن و تاثیر رای مردم در حکومت جهانی)؛
ـ رشد و تکامل عقلانیت بشر؛
ـ جهانی‌شدن فرهنگ ناب اسلامی؛
ـ تعامل حضرت مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) با ادیان و مکاتب؛
ـ چگونگي پايان يافتن عمر حضرت مهدي(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)؛
ـ فرجام تاريخ.
ل) آسيب‌شناسي انديشه مهدويت:
ـ ابطال پندار غالیان.
فقه وحقوق
گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی:
حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی،
جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری
موضوعات حقوق خصوصی:
بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات
بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسيم مال مشاع در حقوق ايران
تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
مطالعه تطبیقی تدليس در نظام حقوقی ايران و انگليس
بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت
بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی
اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی
اختلافات حقوقی در قراردادهاي ساختماني و روشهای مرتفع نمودن آنها
بررسي مسئوليت مطلق در حقوق كيفري
علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی
ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک
بررسی تطبیقی شيوه هاي تفسير قرارداد، ایران و فرانسه
اسناد براتي در نظريه هاي مختلف حقوقي
ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر
نظريه تبعيت در اعمال حقوقي
قراردادهای الکترونیک،
بررسی تطبیقی تعقيب دعواي عمومي در نظام حقوقی ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی اصل حسن نيت در دوره ي پيش قراردادي
بررسی اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدني
مطالعه رهن دين در نظام حقوقي ايران
بررسی تطبیقی مراجع صيانت از قانون اساسي در نظام حقوقی ایران و فرانسه
نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک
بررسی علل دیر ثبتی وقایع ولادت و وفات و ارائه راهکارها
بررسی حكم غيابي، چالش ها
خسارات ناشي از صدمات بدني و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤوليت مدني ايران
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
اعتبار و استناد به صدای ضبط شده
مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل كاري
شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
حمايت از امنيت شهود در فرايند دادرسي كيفري
خيارات در قراردادهاي الكترونيكي
بررسی نقش قضات در اطاله دادرسي
مطالعه تاثیرات دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبتی
مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن
مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن
مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونیک ثبت احوال
چگونگی حفظ اطلاعات شهروندان در شبکه الکترونیک خدمات ثبت احوال
سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی
شناسایی جنبه های مختلف طلاق و علل و عوامل موثر بر آن
تحلیل روند و الگوی ازدواج و طلاق ثبت شده استان منتخب طی سالهای 90-85
نژاد و مذهب مجرم در تعيين مجازات در نظام حقوقی ايران
بررسی نیازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غیر عامل
امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع از کیفیت خدمات ثبت احوال
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ثبت احوال (فرصت ها و تهدیدات)
بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور
بررسی چالش های تابعیت در ایران
مطالعه تطبیقی معامله اوراق بهادار (ایران و آمریکا)
اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آن
بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات
مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور
فناوریهای جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوریهای نو
مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشورهای ایران و
بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال
الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد
آثار حقوقی تغییر جنسیت
مطالعه تطبیقی زمان پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه
بررسی وضعیت ازدواج های غیر ثبتی و اثر آن بر باروری
-بررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران
-بررسی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران
-بررسی نقش حسن نیت در حقوق ایران
-بررسی و تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت در نظام حقوقی ایران
- مسئله مالكيت، نگرشي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق غرب
-بررسی استقلال قاضي در نظام قضايي ايران
-بررسی مسئله ادغام شركت‌هاي تجاري از منظر قوانين ايران
- بررسی قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهينه‌سازي آن
بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك
بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها
بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکارهای مرتفع نمودن آنها
بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران
موضوعات حقوق بین الملل:
همكاري کشورها با ديوان كيفري بين المللي
بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه
تبیین مسئله جدايي طلبي در حقوق بين الملل
بررسی نقش و عملکرد كميته بين المللي صليب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی
مطالعه تطبیقی جاتیگاه شهود در قوانين كيفري ايران و فرانسه
جبران خسارت ناشي از جرم در دادرسي هاي كيفري بين المللي
بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی
مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل
مطالعه ای پیرامون ضمانت اجراي كيفري جرايم عليه حقوق بشر
دسته بندي تعهدات بين المللي و چند جانبه بودن مسئوليت بين المللي
ديوان كيفري بين المللي و مسئله قاچاق انسان
مالكيت فكري و حمايت از صنايع دستي در نظام حقوق بین الملل
استقلال شرط داوري در قراردادهاي بين المللي
مطالعه تطبیقی زمان پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی نظام حقوقي قراردادهاي الكترونيكي در ایران، ايالات متحده امريكا و اتحادیه اروپا
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
بررسی و تحليل ساز و كار نظارتي و قاعده منع تبعيض اقليت ها در حقوق بين الملل
بررسی و تحلیل مشروعيت و انصاف در حقوق بين الملل
بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژيم هاي خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بين الملل
بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی كلاه برداري رايانه اي در ایران و جامعه بين الملل
بررسی تطبیقی استقلال، مصونیت و مسئوليت مدني قاضي در نظام حقوقی اروپا، ايالات متحده آمريكا و ايران
زمينه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي) در حقوق كيفري ايران
حقوق مالكيت فكري دانش سنتي و حمايت از آن در ایران و حقوق بين الملل
بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پيش دستانه در حقوق بين الملل
بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسیم در سرزمين هاي اشغالي خاورميانه
بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران
تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی
موضوعات حقوق تجارت بین الملل:
شناسایی موانع حقوقی سرمايه گذاران خارجي
ابعاد حقوقی و چالش های بين المللي شدن بورس ها
حقوق بين الملل انرژي، آثار و چالش ها
الزامات حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
بررسی حقوقي آزادسازي تجاری در ايران
مطالعه تطبیقی اثر انتقالي تجديد نظرخواهي (حقوق ايران و فرانسه)
بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق ايران و فرانسه
بررسی تطبیقیاعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)
مولفه هاي حقوقي و قضايي امنيت اقتصادي
ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل
تنظيم قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آنها
بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و كنوانسيون فروش بين المللي كالا
مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل
موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست:
جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
بررسی عوامل تهديد كننده ي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل
بررسی ضمانت اجراي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار
حقوق خانواده و زنان:
بررسی جامع لايحه ي حمايت از خانواده در ایران (مققرات کیفری، ماده ي23، مسئله مهریه و… )
تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
-مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
-رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
-بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی
-بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
بررسی جامع حقوق و تکاليف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان
بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختي بزه کودک آزاري
حقوق جرم و جزا:
بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی
مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها
مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و تبديل آنها در حقوق كيفري ايران
شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه اي
بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه
جرايم احزاب سياسي در حقوق كيفري ايران
مسؤوليت مبتني بر تقصير و برائت پزشک در قبال بیمار
بررسی حقوقی ماهیت جرم
تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
حمايت كيفري از علائم تجاري
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
استنادپذيري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ايران
بررسي مجازات كلاهبرداري سنتي و رايانه اي در نظام حقوقي ايران
تبیین ابعاد مجازات در حقوق كيفري اسلام
جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
جرائم شركتي از بعد جرم شناختي
مطالعه ای در خصوص جرايم مخابراتي
بزه ديده در تعيين كيفر و اعمال آن
طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي
مطالعه ای پیرامون جرايم خُرد در حقوق كيفري ايران
آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزيابي خسارتهاي درد و رنج و ارائه روش مناسب
جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
نگاه انتقادی بر نظام عدالت كيفري ايران
جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت
تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران،
بررسی جرم زمین خواری در ایران
گرایشات مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و…)
بررسي اتا نازی داوطلبانه غیرفعال ازمنظر حقوق
رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان
اتا نازی تقا ضای بیمار و خود مختاری
سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
بررسی فقهی –حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی –جرم شناختی آن
مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
- حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
حقوق و مسئولیت پرستاران
مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
-مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
-اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزا
-رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل طیست پزشکی
بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطلاعات نهاتی دررابطه با معاملات اوراق بهادار
بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،پیوند اعضا و چالش های حقوق آن –جرم معامله متکی براطلاعات نهانی
مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
مقایسه تطبیقی جايگاه حقوقي مديران شركت هاي سهامي در حقوق ايران و فرانسه
بررسی فقهی تغییر جنسیت
بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست
ماهیت فقهی جعاله در بانکداری
مدیریت بانکداری
بررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
-رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانکها
-بررسی رابطه شهرت بانکها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)
-
ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانکها
-بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی
-بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی
-بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی
-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن(BSC) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی(FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی
-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن(BSC) و تحلیل شبکه ای(ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی
-رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
-طراحی مدلی جهت مکانیابی بهینه شعب بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
-بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانکها (مطالعه موردی بانک…)
-
بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد شرکتها
- بررسی رابطه سرمایه در گردش و سودآوری بانکها
- بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانکهای بورسی
-شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتریCRM در صنعت بانکداری
-طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان(ECRM) در بانکها
-ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
-بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
- بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بانکها
-رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از ابزار داده کاوی
-محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانکداری (بانکهای دولتی و خصوصی) و بررسی ارتباط آن با سودآوری بانکها
بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی
پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج
بررسی تاثیر ریسک های بانکی (عملیاتی،اعتباری، نقدینگی و بازار) بر عملکرد بانکهای کشور
ارزیابی عملکرد بانکها از بعد ریسک اعتباری با مدلDEA
-
شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش بانک با استفاده از مدلPLS
-
ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده ازAHP (یاAHP فازی)
بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (موردی بانک…)
بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک…)
-
تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک…)
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک…)
-
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و کارایی سازمان (موردی بانک…)
-
رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری (موردی بانک…)
-
رابطه عدالت سازمانی با سودآوری (موردی بانک…)
-
رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان (موردی بانک…)
-
رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی (موردی بانک…)
-
مدیریت مشارکتی و اثربخشی و کارایی سازمانی (موردی بانک…)
-
ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارنBSC
-
بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی
بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری مدیران
-بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد (موردی بانک…)
-
ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتباط آن با عملکرد بانکها
-رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف
تبیین رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانکهای خصوصی
طراحی مدلهای جدید(E-S-Qual) و(E-RecS-Qual) جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی