روش شناسی مطالعات دینی

شناسه نوشته : 11093

1393/04/29

تعداد بازدید : 1757

روش شناسی مطالعات دینی
مولف: احد فرامرز قراملکی ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی سال نشر: 1385 تعداد صفحه: 432
 
خلاصه:روش شناسی مطالعات دینی نخستین گام در تدوین نظام­مند روشها و مبانی دین­پژوهی در جامعه ماست که با فرایندی تعاملی با خوانندگان ارجمند، تغییر نگرش، ارتقای دانش و توسعه مهارت و توانایی دین پژوهان را هدف خود قرار می دهد. ارائه مفهومی نو از پژوهش و تمایز آن از برنامه­های آموزشی، ترویج و اطلاع رسانی، تبیین ساختار پژوهش مسئله محور و طبقه بندی مسائل عمده دین پژوهشی، معرفی چیستی و فرایند عملیاتی روی آوردهای درون دینی، تحلیلی و منطقی، تاریخی، تجربی، تطبیقی، پدیدارشناختی و میان رشته ای، جهت گیری عمده مباحث کتاب است.