نوشته ها - فرهیختگان

 • بانو مجتهده علویه همایونی

  بانو مجتهده علویه همایونی

  1392/07/03
  بانو «علويه همايونی» نه تنها شيفته علم و علم‌آموزی بود، بلكه عاشق مردم جامعه خويش نيز بود، هيچ‌گاه مردم برای او بی‌تفاوت نبودند و نيستند، از زمان كودكی تا به حال و به خاطر همين موضوع او نه تنها به فراگيری علم مشغول بود، بلكه به فعاليت‌های اجتماعی به خصوص برای زنان هم حساسيت خاصی نشان می‌دادند و در واقع ايشان بازوی بانو امين بوده و تمام مسئوليت‌های اجتماعی به مديريت بانو همايونی انجام می‌شده و اگر فعاليت‌های بی‌وقفه و خالصانه ايشان نبود، مطمئناً بانو امين از عهده آن بر نمی‌آمد.
 • بانو مجتهده زهره صفاتی

  بانو مجتهده زهره صفاتی

  1392/07/03
  تأسيس‌ حوزه‌ علميه‌ «وِيژه بانوان»‌ به همت، پيگيری و كوشش‌های‌ ايشان‌ در قم آغاز شده‌ است و میتوان ‌ او را از بنيانگذاران‌ حوزه علميه‌ خواهران‌ در قم‌ دانست.از بانو مجتهده صفاتي علاوه بر چندين مقاله تحقيقي، چهار جلد كتاب پژوهشي نيز منتشر شده است.
 • بانو مجتهده امین اصفهانی

  بانو مجتهده امین اصفهانی

  1392/07/02
  بانوى مجتهده سیده نصرت امین " معروف به بانوى ایرانى " از علماى برجسته عالم اسلام بود . این بانوی بزرگوار ایرانی ، سراسر عمر پربرکتش را صرف تعلیم و تعلّم معارف اسلامى کرد