نوشته ها - کتابچه علمی پژوهشی

  • ساختار کتابچه علمي پژوهشی

    ساختار کتابچه علمي پژوهشی

    1392/07/14
    معاونت پژوهش حوزه­های علمیه خواهران در پی تولید آثار فاخر قرآنی توسط پژوهشگران خواهر می باشد تا قابلیت­های خواهران طلبه بیش از پیش به منصة ظهور برسد.